Ignacy Moś

* 17.05.1917   + 14.12.2001
0

Ignacy Moś urodził się 17 maja 1917 roku w Ostrzeszowie.
Był znanym działaczem społecznym, kolekcjonerem i kupcem. Przede wszystkim był jednak wielbicielem twórczości Henryka Sienkiewicza. Jego fascynacja postacią autora Trylogii rozpoczęła się w okresie II wojny światowej. Wysiedlony do Kielc, poznał w pobliskim Oblęgorku rodzinę Sienkiewicza – syna Henryka Józefa i córkę Jadwigę Korniłowicz. Możliwość bezpośredniego kontaktu z pamiątkami po pisarzu okazała się punktem zwrotnym w całym jego późniejszym życiu kolekcjonera. Po wojnie Ignacy Moś wrócił do Wielkopolski, gdzie obok pracy zawodowej jego najważniejszym zajęciem stało się gromadzenie pamiątek po Sienkiewiczu. Współpracował z antykwariatami i „Desami” w całym kraju, z determinacją docierał do ludzi, zbierał informacje, zdobywając wiele cennych materiałów. Zgromadzone i ciągle powiększane zbiory już w latach sześćdziesiątych zaczął udostępniać naukowcom, dziennikarzom i studentom. Dzięki fundacji Ignacego Mosia w czerwcu 1978 roku powstało w Poznaniu Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, którego został kustoszem. Władze miasta przeznaczyły na siedzibę muzeum staromiejską kamieniczkę, wybudowaną w 1553 roku. W poszczególnych salach umieszczono wyroby rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki, książki – wszystkie związane albo z osobą samego pisarza, albo nawiązujące do jego twórczości. Wśród najcenniejszych znalazła się kolekcja rzeźbiarza Franciszka Ksawerego Blacka, rękopisy listów i utworów pisarza, brudnopis „Listu otwartego do J. C. Mości Wilhelma II, króla pruskiego” przeciwko polityce pruskiej wobec Polaków, pamiętnik Marii Radziejewskiej i wiele innych. Ignacy Moś uzupełniał zbiory muzeum aż do swojej śmierci.  Były one też wzbogacane przez prywatnych darczyńców, a także zakupy Biblioteki Raczyńskich. Dzięki temu placówka powiększała znacznie swój księgozbiór i kolekcję dzieł sztuki. Ignacy Moś w młodości związany był z Ostrzeszowem i Ostrowem Wielkopolskim. Oba te miasta nadały mu honorowe obywatelstwa. W maju 2001 roku Rada Miasta Poznania przyznała mu odznaczenie ,,Zasłużony dla Miasta Poznania". Ignacy Moś był fundatorem wielu tablic pamiątkowych w Wielkopolsce, a także m.in. dzwonu w kościele św. Mikołaja w Ostrzeszowie. Był także Kawalerem Orderu Uśmiechu oraz odznaczenia Cavaliere di Gran Croce Ordine di San Silvestro Papa. Zmarł 14 grudnia 2001 roku w Poznaniu. W Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie znajduje się stała ekspozycja zatytułowana ,,Ignacy Moś – rodzinnemu miastu" a na ścianie ratusza widnieje medalion z jego  podobizną oraz napisem: ,,Ignacy Moś rodem z Ostrzeszowa". Natomiast od 2001 roku część stałej ekspozycji, w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu poświęcona jest temu społecznikowi.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.