KS. STANISŁAW OLEJNIK

* 28.04.1920   + 16.04.2014
0


Ks. Stanisław Olejnik urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Tyńcu koło Kalisza. W 1938 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Adama Asnyka w Kaliszu i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W czasie okupacji hitlerowskiej przebywał w Warszawie, gdzie otrzymał święcenia diakonatu. Po wybuchu powstania warszawskiego przedostał się do Częstochowy. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1944 roku na Jasnej Górze. Po wojnie wrócił do Kalisza i podjął posługę w parafii św. Gotarda. Po doktoracie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1948 roku został mianowany wikariuszem parafii św. Jana we Włocławku. Równolegle z codziennymi zajęciami zajmował się akcją charytatywną. W latach 1945-1950 pracował w wielu szkołach jako prefekt. Prowadził szeroką działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. W 1953 roku rozpoczął wykłady z teologii moralnej we włocławskim seminarium duchownym. Zainicjował comiesięczne spotkania, które  doprowadziły do powstania Naukowego Towarzystwa Teologicznego. Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim w 1954 roku na podstawie rozprawy o podstawach  etyki. W latach 1958-1968 prowadził wykłady z zakresu teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł profesora nadzwyczajnego ks. Stanisław Olejnik uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1973 roku, a profesora zwyczajnego – w 1980 roku na tej samej uczelni. Prowadził bardzo bogatą działalność naukową z zakresu etyki filozoficznej i teologii moralnej. Na ATK zainicjował teologię duchowości chrześcijańskiej jako odrębnego kierunku studiów. Odbywał liczne podróże zagraniczne, czynnie uczestnicząc w wielu zjazdach i kongresach naukowych oraz  współredagując specjalistyczne czasopisma. W latach 1968-1973 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Wypromował 24 doktorów. Opublikował łącznie około 150 prac naukowych lub popularnonaukowych, w tym 28 książek. Najważniejsze dzieło w jego dorobku to wydawany w latach 1988-1994 siedmiotomowy podręcznik akademicki ,,Teologia moralna: dar, wezwanie, odpowiedź’’.  Przez blisko pół wieku, w latach 1953-2002 był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Pracował również jako członek Komisji do Spraw Nauki Katolickiej Episkopatu Polski (1967-1975) i Rady Naukowej Episkopatu Polski (1974-1987). Został odznaczony przez władze kościelne godnością protonotariusza apostolskiego, a przez władze państwowe Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik zmarł 16 kwietnia 2014 roku we Włocławku. Miał 94 lata, z czego blisko 70 lat przypadło na kapłaństwo. Zgodnie ze swoją wolą pochowany został  w Kaliszu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 kwietnia na Cmentarzu Tynieckim przy ulicy Łódzkiej.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick