Bogusław Kościelski

* 03.03.1926   + 31.05.1994
0

Bogusław Kościelski urodził się 3 marca 1926 roku w Ostrowie. Jego rodzicami byli Antoni (urzędnik państwowy) i Stanisława z domu Kwiatkowska. W czasie nauki w Gimnazjum Męskim w Ostrowie, którą rozpoczął w 1938 roku,  należał do Sodalicji Mariańskiej. Wybuch wojny przerwał jego edukację. Musiał podjąć pracę w wytwórni rowerów w Ostrowie. Po okupacji wrócił do swojej szkoły i 3 marca 1947 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Podjął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył je przedterminowo, w roku 1950, z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra filozofii w zakresie zoologii i anatomii porównawczej. Poświęcił się karierze naukowej, wiążąc swoje życie z Uniwersytetem Wrocławskim. Tam się doktoryzował. Habilitację uzyskał na Wydziale Nauk Naturalnych. 22 października 1966 roku otrzymał stopień docenta nauk przyrodniczych w zakresie zoologii. 1 kwietnia 1984 roku został mianowany profesorem uniwersytetu. Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Zoologii Ogólnej oraz dyrektorem Instytutu Zoologicznego. Był wybitnym embriologiem. Jego badania z zakresu embriologii doświadczalnej i opisowej bezkręgowców były wysoce cenione przez specjalistów, zarówno zagranicznych, jak i polskich. Jego badania z zakresu embriologii wirków oraz wielozarodkowości owadów uważa się za jedne z pionierskich w tej dziedzinie. Nadzorował pracę pięciu pracowników naukowych w ramach państwowego projektu koordynowanego przez Polską Akademię Nauk. Był członkiem Komisji Koordynującej II Stopnia Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Na uniwersytecie był członkiem Komisji Rektorskiej do spraw Nauk Badawczych oraz kilku rad naukowych. Został mianowany członkiem Wydziału Komisji do spraw Ewaluacji Pracowników Naukowych na Wydziale Nauk Naturalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy dydaktycznej wygłaszał wykłady z histologii i embriologii. Był doradcą naukowym w Instytucie Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Doskonalenia Nauczycielskiego we Wrocławiu. Był rektorem komisji kwalifikacyjnej przyznającej specjalistyczne stopnie wybitnym nauczycielom. Wielu doktorantów zostało przygotowanych pod jego kierunkiem. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym ,,Zoologica Poloniae’’. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był również laureatem  licznych nagród ministerialnych i rektorskich. Wspólnie z żoną Marią wychowali dwoje dzieci: Marię i Jana. Zmarł nagle 31 maja 1994 roku we Wrocławiu, w wieku 68 lat. Został pochowany w Ostrowie.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick