Kazimierz Korczak

* 15.12.1911   + 02.02.2008
0


Kazimierz Korczak był długoletnim nauczycielem i działaczem związkowym. Urodził się  15 grudnia 1911 roku w Odolanowie. Po szkole powszechnej kontynuował naukę w seminarium nauczycielskim. W 1935 roku podjął swoją pierwszą pracę w wiejskiej szkole w Ligocie koło Raszkowa. Nauczał tam przez cztery lata. Na początku okupacji hitlerowskej, w październiku 1939 roku, razem ze Stefanem Paszkiem zainstalował na strychu szkoły w Korytnicy radio i prowadził podsłuch stacji zachodnich nadających programy w języku polskim. Jednocześnie wspólnie zaangażowali się w wydawanie i kolportowanie gazetki  konspiracyjnej. Gdy jego osobą zaczęła interesować się policja niemiecka, przeniósł się do rodziców, do Odolanowa. Tam również podjął działalność w ruchu oporu. W dniu 3 kwietnia 1940 roku został aresztowany. Trafił do obozu przejściowego w Skalmierzycach, skąd 5 maja 1940 roku został wywieziony do obozu w Dachau. 26 czerwca 1940 roku przeniesiono go do obozu koncentracvyjnego Mauthausen Gusen. Tam przebywał aż do wyzwolenia, czyli do 6 maja 1945 roku. Podczas pobytu w obozie prowadził tajne nauczanie w zakresie programu szkoły średniej z historii i języka polskiego. Z zachowanych dokumentów wynika, że działalność taką organizował  w okresie do 1 lutego 1943 roku do 30 kwietnia 1945 roku. Po zakończeniu działań wojennych znalazł się w szpitalu w Linzu, gdzie  przebywał na leczeniu do końca czerwca. W lipcu 1945 roku wrócił do Polski. Przez pięć pierwszych miesięcy pozostawał pod dalszą ścisłą opieką lekarską. Dopiero z dniem 1 lutego 1946 roku mógł podjąć pracę w Szkole Podstawowej w Sulmierzycach. Był tam zatrudniony przez kilka miesięcy. Od września 1946 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1972 nieprzerwanie był zatrudniony w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrowie Wielkopolskim. Od samego początku swojej kariery zawodowej należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Był prezesem ogniska ZNP przy ZSZ w Ostrowie, członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZNP w Poznaniu. Wraz z żoną Martą mieszkał przy ulicy Raszkowskiej w Ostrowie. Posiadał wiele odznaczeń nauczycielskich. Były to: Odznaka ZNP za Tajne Nauczanie, Złota Odznaka ZNP, Medal Komisji Edukacji Narodowej i Odznaka za 50 lat Przynależności do ZNP. Ponadto za swoją pracę zawodową i społeczną był wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oświęcimskim, Odznaką Grunwaldzką, Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz odznakami honorowymi za zasługi dla rozwoju województwa poznańskiego i kaliskiego. Kazimierz Korczak zmarł 2 lutego 2008 roku w Ostrowie, w wieku 96 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick