ALBIN KOŁODZIEJCZYK

* 23.07.1913   + 18.06.1992
0

Albin Kołodziejczyk należał do grona zasłużonych ostrowskich nauczycieli i działaczy sportowych. Urodził się 23 lipca 1913 roku w Recklinghausen, w Westfalii. Jego rodzice przebywali w tym czasie na emigracji zarobkowej w Niemczech. Po odzyskaniu niepodległości rodzina powróciła do Polski i zamieszkała w Ostrowie. W 1923 roku Albin ukończył trzy klasy szkoły powszechnej i rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim. W 1933 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, zgłosił się ochotniczo do wojska i odbył Dywizyjny Kurs  Podchorążych Rezerwy w Gnieźnie, a następnie został skierowany do Batalionu Balonowego w Toruniu. W latach 1935-1939 studiował na Uniwersytecie Poznańskim. Należał do Akademickiego Związku Sportowego. Uprawiał hokej na trawie. W okresie studiów udzielał się w Wielkopolskiej Chorągwi Harcerskiej w Poznaniu. Na dwa miesiące przed wybuchem wojny uzyskał absolutorium w Studium Wychowania Fizycznego. Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i w randze porucznika walczył w szeregach Armii Poznań. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Wyszogrodem. Trafił do obozu w Biedrusku, skąd udało mu się uciec. Podjął działalność w tajnym nauczaniu, którą prowadził do roku 1941. Poszukiwany przez Gestapo i ścigany listem gończym, od roku 1942 do końca okupacji ukrywał się w Generalnej Guberni, posługując się nazwiskiem Włodzimierz Gdaniec. Przebywał kolejno w Końskich, Starachowicach, Krakowie, Jarosławiu i Skarżysku. Po zakończeniu wojny Albin Kołodziejczyk powrócił do Ostrowa. W dniu 20 października 1945 roku zawarł związek małżeński z Hanną Maciejewską. W 1946 roku uzyskał dyplom magistra wychowania fizycznego, a rok później otrzymał dyplom uprawniający do nauczania w szkołach średnich. Do 1953 roku pracował w Gimnazjum Męskim. W roku szkolnym 1949/1950 dodatkowo uczył także w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych. W latach 1954-1959  był kierownikiem Domu Harcerza i kierownikiem Poradni Społeczno – Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W latach 1960-1961 pracował w Szkole Podstawowej nr 8. W roku 1963 wrócił do pracy w Gimnazjum Męskim. Na emeryturę przeszedł 31 sierpnia 1973 roku, mając 60 lat. Równolegle z pracą zawodową prowadził szeroką działalność społeczną na niwie sportowej. Był opiekunem Gimnazjalnego Klubu Sportowego ,,Venetia’’, członkiem KKS ,,Ostrovia’’ i Aeroklubu Ostrowskiego. Pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. W latach 50. był komendantem hufca ,,Służby Polsce''. Za swoje zasługi kombatanckie został odznaczony m.in. medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939. Albin Kołodziejczyk zmarł 18 czerwca 1992 roku. Spoczął na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.