ALBIN KOŁODZIEJCZYK

* 23.07.1913   + 18.06.1992
0

Albin Kołodziejczyk należał do grona zasłużonych ostrowskich nauczycieli i działaczy sportowych. Urodził się 23 lipca 1913 roku w Recklinghausen, w Westfalii. Jego rodzice przebywali w tym czasie na emigracji zarobkowej w Niemczech. Po odzyskaniu niepodległości rodzina powróciła do Polski i zamieszkała w Ostrowie. W 1923 roku Albin ukończył trzy klasy szkoły powszechnej i rozpoczął naukę w Gimnazjum Męskim. W 1933 roku, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, zgłosił się ochotniczo do wojska i odbył Dywizyjny Kurs  Podchorążych Rezerwy w Gnieźnie, a następnie został skierowany do Batalionu Balonowego w Toruniu. W latach 1935-1939 studiował na Uniwersytecie Poznańskim. Należał do Akademickiego Związku Sportowego. Uprawiał hokej na trawie. W okresie studiów udzielał się w Wielkopolskiej Chorągwi Harcerskiej w Poznaniu. Na dwa miesiące przed wybuchem wojny uzyskał absolutorium w Studium Wychowania Fizycznego. Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i w randze porucznika walczył w szeregach Armii Poznań. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Wyszogrodem. Trafił do obozu w Biedrusku, skąd udało mu się uciec. Podjął działalność w tajnym nauczaniu, którą prowadził do roku 1941. Poszukiwany przez Gestapo i ścigany listem gończym, od roku 1942 do końca okupacji ukrywał się w Generalnej Guberni, posługując się nazwiskiem Włodzimierz Gdaniec. Przebywał kolejno w Końskich, Starachowicach, Krakowie, Jarosławiu i Skarżysku. Po zakończeniu wojny Albin Kołodziejczyk powrócił do Ostrowa. W dniu 20 października 1945 roku zawarł związek małżeński z Hanną Maciejewską. W 1946 roku uzyskał dyplom magistra wychowania fizycznego, a rok później otrzymał dyplom uprawniający do nauczania w szkołach średnich. Do 1953 roku pracował w Gimnazjum Męskim. W roku szkolnym 1949/1950 dodatkowo uczył także w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych. W latach 1954-1959  był kierownikiem Domu Harcerza i kierownikiem Poradni Społeczno – Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W latach 1960-1961 pracował w Szkole Podstawowej nr 8. W roku 1963 wrócił do pracy w Gimnazjum Męskim. Na emeryturę przeszedł 31 sierpnia 1973 roku, mając 60 lat. Równolegle z pracą zawodową prowadził szeroką działalność społeczną na niwie sportowej. Był opiekunem Gimnazjalnego Klubu Sportowego ,,Venetia’’, członkiem KKS ,,Ostrovia’’ i Aeroklubu Ostrowskiego. Pełnił funkcję wiceprezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej. W latach 50. był komendantem hufca ,,Służby Polsce''. Za swoje zasługi kombatanckie został odznaczony m.in. medalem Za Udział w Wojnie Obronnej 1939. Albin Kołodziejczyk zmarł 18 czerwca 1992 roku. Spoczął na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick