Roman Kogucki

* 17.05.1925   + 21.05.2008
0

Roman Kogucki urodził się 17 maja 1925 roku w Poznaniu. Jego rodzicami byli Władysław i Elżbieta z domu Musieł. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1938 roku podjął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, jednak już po roku naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 17 listopada 1939 roku jego rodzice uprzedzeni o mającym nastąpić aresztowaniu przeprowadzili się do krewnych do Sobótki koło Ostrowa. Tam Roman pracował w gospodarstwie swego stryja. Włączony w działalność
konspiracyjną zajmował się kolportażem po okolicy gazetki podziemnej ,,Pobudka’’. W październiku 1941 roku rodzina przeprowadziła się do Ostrowa. Wtedy podjął pracę w Fabryce Wagon jako pomocnik tokarski. Pracował tam do końca wojny.  W lutym 1945 roku podjął naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie w klasie licealnej o profilu humanistycznym. Świadectwo dojrzałości uzyskał 31 stycznia 1946 roku,  już 17 lutego rozpoczął studia na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1949 roku uzyskał tytuł magistra obojga praw. Równocześnie studiował socjologię, z której absolutorium  uzyskał w 1951 roku.  W tym czasie współpracował regularnie z ,,Głosem Ostrowskim’’ i dorywczo z ,,Kurierem Poznańskim’’ oraz ,,Głosem Wielkopolskim’’. Od maja 1950 roku do października 1951 roku był członkiem Zarządu Spółdzielni ,,Jedność’’ w Ostrowie. Od listopada 1951 roku do kwietnia 1952 roku był starszym redaktorem i kierownikiem audycji sportowej Polskiego Radia w Poznaniu. W maju 1952 roku zamieszkał w Olsztynie. Do kwietnia 1962 roku był dziennikarzem w ,,Głosie Olsztyńskim’’, ,,Życiu Olsztyńskim’’ i Radiu Olsztyn. W tym czasie był współinicjatorem i organizatorem pisma społeczno – kulturalnego ,,Mazury i Warmia’’. Pracował w nim jako sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego. W 1956 roku był współinicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego ,,Pojezierze’’, w którym pełnił funkcję sekretarza generalnego. W 1962 roku wrócił do Ostrowa i był redaktorem ,,Południowej Wielkopolski’’. Został zwolniony dwa lata później za obrazę w opublikowanym felietonie czterech komitetów powiatowych PZPR. Zakazano mu również pracy redakcyjnej na terenie Ostrowa. Pisał wówczas do zaprzyjaźnionych gazet pod pseudonimami. Od stycznia 1968 roku do grudnia 1969 roku pracował w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu jako kurator zawodowy na terenie obejmującym pięć powiatów. Następnie był radcą prawnym Kółek Rolniczych w Kępnie i Ostrzeszowie. Od października 1974 roku do końca grudnia 1976 roku był kierownikiem budowy sztucznego zbiornika wodnego w Ostrowie. Kolejno pracował w Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich w Ostrowie jako starszy specjalista do spraw terenowo – prawnych. W październiku 1979 roku przeszedł na rentę chorobową. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał dwoje dzieci: Ewę i Rafała. Drugie małżeństwo zawarł w roku 1968 z Marią Hołdowską. Zmarł 21 maja 2008 roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.