Roman Kogucki

* 17.05.1925   + 21.05.2008
0

Roman Kogucki urodził się 17 maja 1925 roku w Poznaniu. Jego rodzicami byli Władysław i Elżbieta z domu Musieł. Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1938 roku podjął naukę w Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, jednak już po roku naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 17 listopada 1939 roku jego rodzice uprzedzeni o mającym nastąpić aresztowaniu przeprowadzili się do krewnych do Sobótki koło Ostrowa. Tam Roman pracował w gospodarstwie swego stryja. Włączony w działalność
konspiracyjną zajmował się kolportażem po okolicy gazetki podziemnej ,,Pobudka’’. W październiku 1941 roku rodzina przeprowadziła się do Ostrowa. Wtedy podjął pracę w Fabryce Wagon jako pomocnik tokarski. Pracował tam do końca wojny.  W lutym 1945 roku podjął naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie w klasie licealnej o profilu humanistycznym. Świadectwo dojrzałości uzyskał 31 stycznia 1946 roku,  już 17 lutego rozpoczął studia na Wydziale Prawno – Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1949 roku uzyskał tytuł magistra obojga praw. Równocześnie studiował socjologię, z której absolutorium  uzyskał w 1951 roku.  W tym czasie współpracował regularnie z ,,Głosem Ostrowskim’’ i dorywczo z ,,Kurierem Poznańskim’’ oraz ,,Głosem Wielkopolskim’’. Od maja 1950 roku do października 1951 roku był członkiem Zarządu Spółdzielni ,,Jedność’’ w Ostrowie. Od listopada 1951 roku do kwietnia 1952 roku był starszym redaktorem i kierownikiem audycji sportowej Polskiego Radia w Poznaniu. W maju 1952 roku zamieszkał w Olsztynie. Do kwietnia 1962 roku był dziennikarzem w ,,Głosie Olsztyńskim’’, ,,Życiu Olsztyńskim’’ i Radiu Olsztyn. W tym czasie był współinicjatorem i organizatorem pisma społeczno – kulturalnego ,,Mazury i Warmia’’. Pracował w nim jako sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego. W 1956 roku był współinicjatorem i założycielem Stowarzyszenia Społeczno – 
Kulturalnego ,,Pojezierze’’, w którym pełnił funkcję sekretarza generalnego. W 1962 roku wrócił do Ostrowa i był redaktorem ,,Południowej Wielkopolski’’. Został zwolniony dwa lata później za obrazę w opublikowanym felietonie czterech komitetów powiatowych PZPR. Zakazano mu również pracy redakcyjnej na terenie Ostrowa. Pisał wówczas do zaprzyjaźnionych gazet pod pseudonimami. Od stycznia 1968 roku do grudnia 1969 roku pracował w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu jako kurator zawodowy na terenie obejmującym pięć powiatów. Następnie był radcą prawnym Kółek Rolniczych w Kępnie i Ostrzeszowie. Od października 1974 roku do końca grudnia 1976 roku był kierownikiem budowy sztucznego zbiornika wodnego w Ostrowie. Kolejno pracował w Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Miejskich w Ostrowie jako starszy specjalista do spraw terenowo – prawnych. W październiku 1979 roku przeszedł na rentę chorobową. Był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa miał dwoje dzieci: Ewę i Rafała. Drugie małżeństwo zawarł w roku 1968 z Marią Hołdowską. Zmarł 21 maja 2008 roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick