JÓZEF JACHIMEK

* 09.01.1902   + 21.12.1982
0


Józef Jachimek był długoletnim nauczycielem i animatorem ruchu teatralnego. Urodził się 9 stycznia 1902 roku w Dobromilu. Matka zmarła tuż po jego urodzeniu, a ojciec wyemigrował do Ameryki, gdy miał cztery lata. Był wychowywany przez dwie starsze siostry. Gimnazjum klasyczne ukończył  w roku 1921 w Samborze. Następnie studiował  polonistykę i romanistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego. W tym okresie mieszkał w Grodzisku Wielkopolskim.  W 1924 roku ożenił się z Marią Zwaryczówną. 1 września 1926 roku Józef Jachimek został mianowany nauczycielem tymczasowym Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Dwa lata później na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego uzyskał tytuł doktora filozofii. 1 maja 1929 roku otrzymał dyplom nauczyciela szkół średnich. Swoją działalność nie ograniczał tylko do prowadzenia samych lekcji. Organizował przedstawienia i akademie, był animatorem szkolnego ruchu teatralnego. Był reżyserem  oraz występował jako aktor w większości spektakli. Wystawiano m.in. sztuki greckie, widowiska religijne i historyczne oraz arcydzieła literatury polskiej. Skupiał wokół siebie młodych twórców. W latach 1928-1929 i 1935-1939 był redaktorem gimnazjalnego pisma ,,Promień’’. Oprócz pracy nauczycielskiej prowadził wykłady i kursy, pisał recenzje. W czasie II wojny światowej Józef Jachimek podjął się tajnego nauczania. Prowadził komplety  w okresie od 1 stycznia 1940 roku do 15 sierpnia 1941 roku. Po aresztowaniu przez gestapo trafił do więzienia, w którym przebywał do 20 listopada 1941 roku. W obawie przed wysyłką do obozu koncentracyjnego wyjechał do Konina, gdzie do końca okupacji mieszkał u Władysława Pałysa i pracował jako sanitariusz, sekretarz i tłumacz. W styczniu 1945 roku powrócił do Ostrowa i niezwłocznie podjął  się organizacji na nowo Gimnazjum Męskiego. Zadanie nie było łatwe, ponieważ  brakowało wszystkiego, od ławek i krzeseł począwszy, na podstawowych pomocach naukowych skończywszy. Dzięki jego zaangażowaniu  nauka rozpoczęła się już miesiąc po wyzwoleniu miasta.  Kilka tygodni później uruchomił w Ostrowie liceum dla dorosłych. Do 1948 roku sprawował funkcję  dyrektora Gimnazjum Męskiego. Mimo licznych obowiązków znajdywał czas na aktywną działalność społeczno – kulturalną. Przygotowywał montaże, inscenizacje i wieczory poetyckie ku czci Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. W latach 1956-1961 prowadził zespół mandolinistów. Pisał wiersze i fraszki, zawsze posługując się piękną polszczyzną. Pozostawił  po sobie spisane wspomnienia. Ostatnie lata swojej kariery zawodowej przepracował  w II i III LO w Ostrowie oraz w LO w Odolanowie, skąd w 1966 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Na kilka miesięcy przed śmiercią Józef Jachimek otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 21 grudnia 1982 roku w Ostrowie. Jego imię nosi jedna z ulic w tym mieście.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick