Antoni Hądzel

* 02.01.1903   + 04.05.1988
0

Antoni Hądzel urodził się 2 stycznia 1903 roku w Parczewie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jego rodzicami byli Tomasz i Pelagia z domu Kucharska. Od siódmego roku życia uczęszczał do wiejskiej szkoły powszechnej w Westrzy, którą ukończył po siedmiu latach. Następnie ukończył trzy klasy szkoły zawodowej. W 1920 roku rozpoczął naukę w zawodzie ślusarza w Fabryce Maszyn Rolniczych Leon Czarliński Towarzystwo Akcyjne w Ostrowie. Po wyuczeniu pracował tamże jako czeladnik do 1931 roku. W latach 1921-1923 kształcił się w Państwowej Szkole Przemysłowej Dokształcającej w Ostrowie. W dniach od 1 do 30 czerwca 1929 roku odbył ćwiczenia wojskowe w Modlinie koło Warszawy. W okresie od 6 grudnia 1931 roku do 31 grudnia 1933 roku był zatrudniony jako ślusarz – instalator w Miejskich Zakładach Przemysłowych – Gazowni Miejskiej. Z dniem 1 stycznia 1934 roku przyjęty został jako woźny do Gimnazjum Kupieckiego w Ostrowie, gdzie pracował aż do wybuchu II wojny światowej. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i wziął udział w kampanii wrześniowej. W stopniu szeregowego walczył m.in. pod Łęczycą. Trafił do niewoli niemieckiej, z której wrócił w rodzinne strony w październiku 1939 roku. W 1940 roku został przydzielony przez niemiecki Urząd Pracy jako ślusarz do tutejszych Warsztatów Wagonowych, gdzie pracował aż do 20 stycznia 1945 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej został wraz z rodziną wyrzucony ze swojego mieszkania. Już następnego dnia po wyzwoleniu miasta, 24 stycznia 1945 roku zgłosił się na swoje dawne stanowisko w Gimnazjum Kupieckim, gdzie został zatrudniony ponownie jako starszy woźny. Był jedną z trzech pierwszych osób z przedwojennej kadry, obok dyrektora Józefa Gniazdowskiego i profesor Salomei Zwolakowej (Dziurlikowskiej), które zaangażowały się w ponowne uruchomienie placówki. Dzięki temu już 1 lutego rozpoczęto zapisy, a 19 lutego odbyły się pierwsze zajęcia. Była to jedna z pierwszych uruchomionych na terenie Wielkopolski szkół zawodowych. Antoni Hądzel należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W roku 1957 został wyróżniony Medalem Dziesięciolecia. Był żonaty z Martą z domu Białasik, urodzoną 31 maja 1907 roku. Małżeństwo to wychowało wspólnie dwoje dzieci – córkę Zofię (urodzoną 1 maja 1936 roku) i syna Andrzeja (urodzonego 16 stycznia 1947 roku). Antoni Hądzel zmarł 4 maja 1988 roku w Ostrowie, w wieku 85 lat.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.