Andrzej Hardyś

* 13.03.1955   + 15.02.2016
0

Andrzej Hadryś był znanym kaliskim lekarzem. Urodził się 13 marca 1955 roku w Koluszkach, w województwie łódzkim. W swojej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Następnie podjął studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1981 roku. Pierwszą pracę podjął w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. W 1986 roku przeniósł się do Kalisza i podjął pracę jako lekarz w Zakładzie Karnym. W 1988 roku uzyskał  specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 1994 zdobył dyplom specjalisty w zakresie reumatologii. W tym samym roku rozpoczął pracę w Przyzakładowej Przychodni przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczypiornie. W lutym 2010 roku, w stopniu majora Służby Więziennej przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował we wspomnianej przychodni, pełniąc funkcję jej kierownika. Jednocześnie pracował jako specjalista reumatolog w zespole przychodni specjalistycznych na Rogatce. Jako lekarz cieszył się opinią bardzo dobrego fachowca. Wśród pacjentów zdobywał powszechne uznanie za swoją wiedzę i umiejętności medyczne. Był także zaangażowanym społecznikiem. Był autorem wielu cennych inicjatyw na rzecz mieszkańców Kalisza. W latach 1994-1998 był radnym miasta Kalisza. Pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a także członka Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta. Był członkiem Rady Społecznej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kaliszu. Udzielał się także w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będąc w latach 1998-2001 jej przewodniczącym, a także w Towarzystwie Miłośników Kalisza, Związku Harcerstwa Polskiego i Forum Przyjaciół Kalisza. W lipcu 1997 roku został wybrany na prezesa Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kaliszu. Poza  propagowaniem honorowego krwiodawstwa angażował się w zdobywanie środków finansowych na zapomogi dla osób chorych i potrzebujących. Był założycielem i prezesem Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Dowodem uznania dla trudu i zaangażowania w pracy społecznej na rzecz PCK były odznaczenia, jakimi go uhonorowano. Otrzymał Odznakę Honorową PCK IV stopnia oraz Medal 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa. Interesował się turystyką górską, narciarstwem i pływaniem. Od roku 1986 roku aż do śmierci był członkiem Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pozostawał aktywny zawodowo do swoich ostatnich dni. Zmarł 15 lutego 2016 roku.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.