Władysław Dyba

* 07.06.1930   + 08.09.2009
0

Władysław Dyba urodził się 7 czerwca 1930 roku w miejscowości Sarnowa koło Rawicza. Gdy miał 5 lat, jego rodzina przeniosła się do Ostrowa. Przed wybuchem wojny ukończył dwie klasy Szkoły Powszechnej im. Ewarysta Estkowskiego. Jako nastolatek zaangażował się w działalność konspiracyjną. Będąc pracownikiem przymusowym na terenie Fabryki Wagon, w okresie od listopada 1943 roku do stycznia 1945 roku zajmował się dywersją kolejową, zarówno na terenie fabryki, jaki i węzła. Brał czynny udział w akcjach mających na celu uszkadzanie urządzeń sygnalizacyjnych, układu jezdnego i hamulcowego wagonów towarowych. 5 stycznia 1944 roku złożył przysięgę na ręce drużynowego Bogdana Niesobskiego i został przyjęty do zastępu ,,Lisów’’ Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej funkcjonującej w strukturze Szarych Szeregów. Posługiwał się pseudonimem ,,016’’. Jego zastępowym był Henryk Matuszczak. Uczestniczył w tajnych kompletach oraz szkoleniach, realizując m.in. program ,,Dziś – jutro – pojutrze’’. Był członkiem konspiracyjnego zespołu pomocy rodzinom osób więzionych w obozie karnym na terenie Ostrowa oraz w miejscowym areszcie śledczym. W styczniu 1945 roku brał udział w walkach o wyzwolenie Ostrowa, jako ochotnik w oddziale dowodzonym przez podporucznika Wawrzyńca Rynkowskiego. Po wojnie kontynuował swoją działalność w harcerstwie. W latach 1946-1947 należał do Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego, w latach 1947-1948 –  do Drużyny im. Stefana Czarnieckiego, a od 1 marca 1948 roku został członkiem Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. W 1948 roku zdał małą maturę w Gimnazjum Męskim. Dwa lata później podjął pracę w oddziale Narodowego Banku Polskiego w Ostrowie. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Ekonomicznym, które ukończył w roku 1960. W  bankowości przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Przez wiele lat kierował oddziałem Narodowego Banku Polskiego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Ostrowie. Władysław Dyba swoją karierę zawodową zakończył w roku 1996. Potem należał do grona najaktywniejszych działaczy miejscowego środowiska kombatanckiego. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów – Krąg w Ostrowie, przewodniczącym komisji rewizyjnej Inspektoratu Ostrów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W roku 2001 został przez Ministra Obrony Narodowej awansowany na podporucznika, a roku 2003 na porucznika. Był zasłużonym, długoletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Posiadał uprawnienia przodownika turystyki motorowej. Za swoją działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Za Zasługi dla ZHP oraz Rozetę z Mieczami (1986), Krzyż Armii Krajowej (1994), Brązowy Krzyż Zasługi (1977), odznakę honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1975), medal Za Zasługi w Rozwoju Województwa Kaliskiego (1978), medal Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (1979), patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny oraz dyplom – podziękowanie za udział w obronie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w styczniu 1945 roku. Zmarł podczas pobytu w Krynicy 8 września 2009 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.