Władysław Dyba

* 07.06.1930   + 08.09.2009
0

Władysław Dyba urodził się 7 czerwca 1930 roku w miejscowości Sarnowa koło Rawicza. Gdy miał 5 lat, jego rodzina przeniosła się do Ostrowa. Przed wybuchem wojny ukończył dwie klasy Szkoły Powszechnej im. Ewarysta Estkowskiego. Jako nastolatek zaangażował się w działalność konspiracyjną. Będąc pracownikiem przymusowym na terenie Fabryki Wagon, w okresie od listopada 1943 roku do stycznia 1945 roku zajmował się dywersją kolejową, zarówno na terenie fabryki, jaki i węzła. Brał czynny udział w akcjach mających na celu uszkadzanie urządzeń sygnalizacyjnych, układu jezdnego i hamulcowego wagonów towarowych. 5 stycznia 1944 roku złożył przysięgę na ręce drużynowego Bogdana Niesobskiego i został przyjęty do zastępu ,,Lisów’’ Konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej funkcjonującej w strukturze Szarych Szeregów. Posługiwał się pseudonimem ,,016’’. Jego zastępowym był Henryk Matuszczak. Uczestniczył w tajnych kompletach oraz szkoleniach, realizując m.in. program ,,Dziś – jutro – pojutrze’’. Był członkiem konspiracyjnego zespołu pomocy rodzinom osób więzionych w obozie karnym na terenie Ostrowa oraz w miejscowym areszcie śledczym. W styczniu 1945 roku brał udział w walkach o wyzwolenie Ostrowa, jako ochotnik w oddziale dowodzonym przez podporucznika Wawrzyńca Rynkowskiego. Po wojnie kontynuował swoją działalność w harcerstwie. W latach 1946-1947 należał do Drużyny im. Henryka Dąbrowskiego, w latach 1947-1948 –  do Drużyny im. Stefana Czarnieckiego, a od 1 marca 1948 roku został członkiem Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim. W 1948 roku zdał małą maturę w Gimnazjum Męskim. Dwa lata później podjął pracę w oddziale Narodowego Banku Polskiego w Ostrowie. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Ekonomicznym, które ukończył w roku 1960. W  bankowości przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Przez wiele lat kierował oddziałem Narodowego Banku Polskiego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego w Ostrowie. Władysław Dyba swoją karierę zawodową zakończył w roku 1996. Potem należał do grona najaktywniejszych działaczy miejscowego środowiska kombatanckiego. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu Szarych Szeregów – Krąg w Ostrowie, przewodniczącym komisji rewizyjnej Inspektoratu Ostrów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W roku 2001 został przez Ministra Obrony Narodowej awansowany na podporucznika, a roku 2003 na porucznika. Był zasłużonym, długoletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Posiadał uprawnienia przodownika turystyki motorowej. Za swoją działalność otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Za Zasługi dla ZHP oraz Rozetę z Mieczami (1986), Krzyż Armii Krajowej (1994), Brązowy Krzyż Zasługi (1977), odznakę honorową Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego (1975), medal Za Zasługi w Rozwoju Województwa Kaliskiego (1978), medal Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (1979), patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny oraz dyplom – podziękowanie za udział w obronie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w styczniu 1945 roku. Zmarł podczas pobytu w Krynicy 8 września 2009 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego.
 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick