Józef Cieplik

* 09.02.1928   + 21.12.2014
0

Józef Cieplik urodził się 9 lutego 1928 roku w Ostrzeszowie. Egzaminy dojrzałości zdał w roku 1946 roku w liceum w Gnieźnie. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 1951 roku dyplomem inżyniera leśnictwa oraz magistra nauk agrotechnicznych. W latach 1952-1969 pracował w instytucjach związanych z leśnictwem w województwach wrocławskim i poznańskim, a od 1959 roku w koszalińskim. W latach 1969-1975 był kierownikiem Oddziału Zagospodarowania Wybrzeża w Koszalińskim Urzędzie Morskim w Słupsku. Po reformie administracyjnej w 1975 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Słupsku jako Wojewódzki Konserwator Przyrody (1975-1991) i jednocześnie w latach 1988-1990 jako wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska. Następnie od 1991 do 1994 roku był dyrektorem Zarządu Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i Obszarów Krajobrazu Chronionego Województwa Słupskiego. W latach 1976-1977 odbył studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej z dziedziny ogólnych zasad ochrony środowiska. Doktorat nauk geograficznych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim w 1977 roku. W okresie pracy zawodowej, jak i po przejściu na emeryturę Józef Cieplik poświęcał dużo czasu i energii na działania społeczne. Działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, w Naczelnej Organizacji Technicznej i Lidze Ochrony Przyrody. Przez dwie kadencje (1990-1998) był aktywnym radnym Rady Miejskiej w Słupsku. Bardzo ważną dziedziną społecznej działalności Józefa Cieplika były wydawnictwa dotyczące nie tylko zagadnień przyrodniczych, ale także różnorodnej problematyki życia społecznego regionu. Na szczególne podkreślenie zasługuje 10 tomów „Materiałów do poznania regionalizmu słupskiego” wydane w latach 1999-2008. W roku 2009 nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Słupska. Józef Cieplik utrzymywał ożywione kontakty  ze swoimi rodzinnymi stronami. Na stałe współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Był nazywany ,,ambasadorem'' Ostrzeszowa. Często uczestniczył w odbywających się tutaj wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Zmarł 21 grudnia 2014 roku, w wieku 86 lat. Zgodne z jego wolą pochowany został w Ostrzeszowie. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej  Józef Cieplik otrzymał wiele odznaczeń. Są wśród nch: Złoty Krzyż Zasługi (1972),  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983),  Medal pamiątkowy „Za zasługi dla miasta Słupska (1976),  Medal pamiątkowy „Za zasługi dla województwa słupskiego” (1998),  Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka Honorowa LOP,  Złota Odznaka Honorowa PTTK i  Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika.

 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick