Bohdan Adamczak

* 30.10.1935   + 27.05.2013
0

Bohdan Adamczak był nestorem kaliskiego dziennikarstwa, pisarzem i działaczem społecznym. Urodził się 30 października 1935 roku w Poznaniu, w rodzinie kupieckiej. Swoją przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w 1956 roku w poznańskim tygodniku ,,Wyboje’’. W 1956 roku podjął współpracę z ,,Gazetą Poznańską'' i ,,Tygodnikiem Zachodnim''. Już podczas studiów związany był, jako aktor i autor, z kabaretem ,,Zółtodziób’’. Współpracował ze Studenckim Teatrem Dramatycznym w Poznaniu. Obok Ryszarda Daneckiego, Konrada Sutarskiego, Mariana Grześczaka i Macieja Marii Kozłowskiego był współtwórcą kultowej poznańskiej grupy poetyckiej Wierzbak. W drugim tomie Wierzbaka zatytułowanym ,,Wynikanie’’ zamieścił swoje debiutanckie
opowiadania ,,Odloty’’ i ,,Dom Nietoperzy’’. Z tamtych czasów pochodzi również tom jego opowiadań ,,Czerwony dom’’, będący cyklem portretów mieszkańców poznańskiego Łazarza. Od 1959 roku Bohdan Adamczak związany był z Kaliszem. W latach 1960-1967 był redaktorem naczelnym dwutygodnika, a następnie tygodnika ,,Ziemia Kaliska’’. Stworzył czasopismo otwarte i twórcze, stojące na wysokim poziomie edytorskim i dziennikarskim, które przez wiele dziesięcioleci stanowiło instytucję kultury, myśli społecznej i aktywnego działania. Ze stanowiska został odwołany na skutek krytyki partyjnych dygnitarzy w jednym z felietonów. Pozostał jednak w składzie redakcyjnym jako kierownik działu informacji ,,Ziemi Kaliskiej’’  (1967-1973). Potem był kierownikiem oddziału ,,Gazety Poznańskiej’’ w Kaliszu (1973-1981). W roku 1981 wrócił do ,,Ziemi Kaliskiej’’ i pracował w niej jeszcze przez dziewięć lat, w tym przez kilka miesięcy w roku 1990 jako redaktor naczelny. Pracował również w kaliskim oddziale Głosu Wielkopolskiego. Bohdan Adamczak był prawdziwym duchem sprawczym wielu wydarzeń kulturalnych. Razem z  Tadeuszem Kubalskim był współtwórcą najstarszego polskiego festiwalu scenicznego – Kaliskich Spotkań Teatralnych. Stworzył Salon Ziemi Kaliskiej, który stał się pierwszą stałą galerią sztuk plastycznych w mieście i regionie. Na przestrzeni lat odbyło się pod tym szyldem kilkadziesiąt wystaw malarstwa, grafiki i  rzeźby. Był również sekretarzem literackim Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Brał aktywny udział we wszystkich ważnych poczynaniach, które dawały miastu szanse i możliwości rozwoju.
Do końca życia był aktywny twórczo. Zmarł po długich latach zmagania się z ciężkimi chorobami 27 maja 2013 roku w wieku 77 lat. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu. Bohdan Adamczak posiadał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę Miasta Kalisza, medale ,,Zasłużony dla Rozwoju Województwa Poznańskiego i Kaliskiego’’ i srebrny medal ,,Za zasługi dla obronności kraju’’.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.