STANISŁAW ZIELEZIŃSKI

* 04.04.1907   + 22.03.1978
0

Stanisław Zieleziński był długoletnim ostrowskim muzykiem i kierownikiem artystycznym wielu  zespołów. Urodził się 4 kwietnia 1907 roku w Sulmierzycach, w powiecie  krotoszyńskim. Już od wczesnego dzieciństwa przejawiał zainteresowania i uzdolnienia muzyczne. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w dniu 16 stycznia 1921 roku wstąpił jako elew do Orkiestry 60 Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie uczył się gry na trąbce. W późniejszym okresie został uczniem profesora  A. Ciechońskiego w
klasie kontrabasu, w poznańskim Państwowym Konserwatorium Muzycznym (obecnie Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego). W Orkiestrze 60 Pułku Piechoty grał na kornecie (w zespole dętym) i na kontrabasie (w zespole symfonicznym). Kapelmistrz Stanisław Paszke zlecał mu często kierowanie mniejszymi zespołami muzycznymi. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej Stanisław Zieleziński mianowany został podoficerem zawodowym. Dwa lata przed wybuchem II wojny światowej powierzono mu funkcję instruktora zespołów muzycznych w ostrowskim Liceum  Kupieckim. W czasie okupacji hitlerowskiej trafił do niewoli hitlerowskiej pod Łomiankami. Przebywał w kilku obozach jenieckich na terenie Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Polski i ponownie podjął się pracy z zespołami muzycznymi w Liceum Handlowym w Ostrowie. Założył tam, a następnie przez długie lata prowadził orkiestrę dętą i symfoniczną oraz chór żeński. Swoją pracę pedagogiczną prowadził równolegle także w Społecznym Ognisku Muzycznym w Odolanowie i w Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska’’ w Raszkowie. W 1968 roku Stanisław Zieleziński przeszedł na emeryturę, jednak pozostał nadal bardzo aktywny. Kierował jeszcze Orkiestrą Dętą Węzła PKP i przez krótki okres Orkiestrą Technikum Kolejowego w Ostrowie, Orkiestrą Harcerską przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowie oraz Orkiestrą Dętą Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach. Swoje zainteresowania i zamiłowanie do muzyki przekazał czterem synom, którzy także zostali znakomitymi muzykami. Dbał o ich edukację muzyczną już od wczesnego dzieciństwa. Zmarł 22 marca 1978 roku w Ostrowie, w wieku 71 lat. Po jego śmierci prowadzenie Orkiestry Dętej Węzła PKP przejął jego syn Janusz i kierował nią do swojej przedwczesnej śmierci w

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.