STANISŁAW SZCZOTKA

* 13.02.1912   + 11.08.1954
0

Prof. dr hab. Stanisław Szczotka urodził się 13 lutego 1912 roku w Milówce, w ubogiej rodzinie góralskiej. Miał dziesięcioro rodzeństwa. Uczęszczał do gimnazjum w Żywcu, które ukończył w roku 1930. Podjął następnie studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1936 roku objął asystenturę na tejże uczelni. Do wybuchu wojny pełnił funkcję asystenta w katedrze Historii Kultury. Politycznie związany był z ruchem ludowym, utrzymując kontakt z przebywającym na emigracji Wincentym Witosem i organizując strajk chłopski. Na początku okupacji w ramach Sonderaktion Krakau został aresztowany i uwięziony w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Po zwolnieniu 8 lutego 1940 roku osiadł z rodziną na Kielecczyźnie. Walczył w Batalionach Chłopskich, angażując się w wydawanie konspiracyjnych pism ludowych. W połowie 1944 roku w czasie walk o przyczółek baranowsko-sandomierski znalazł się w niewoli niemieckiej. Uciekł z transportu do obozu koncentracyjnego i do końca wojny ukrywał się w Krakowie, uczestnicząc jednocześnie w tajnym nauczaniu. Z dniem 1 stycznia 1946 roku wrócił do pracy naukowej, a kilka miesięcy później objął jako profesor nadzwyczajny Katedrę Historii i Socjologii Wsi na Wydziale Rolniczno – Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1952 roku objął kierownictwo Zakładu Historii Gospodarczej. Po przeniesieniu na Wydział Filozoficzno-Historyczny został jego dziekanem. Od roku 1954 zajmował także stanowisko kierownika Pracowni Historycznej Rolnictwa i Hodowli w Polsce przy Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. Publikował wiele opracowań z dziedziny historii i etnografii. W swym dorobku naukowym miał około 100 rozpraw i artykułów. Imponująca kariera naukowa została przerwana jego tragiczną śmiercią. 11 sierpnia 1954 roku, będąc w pełni sił twórczych, zginął w wypadku kolejowym pod Kępnem. Miał 42 lata. Według oficjalnej wersji wypadł z pociągu. Nieoficjalnie mówiło się, że w sprawę mógł być zamieszany Urząd Bezpieczeństwa. Pogrzeb odbył się 16 sierpnia w Poznaniu na Cmentarzu Górczyńskim.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick