PIOTR PUSSAK

* 05.07.1891   + 04.11.1933
0

Piotr Pussak był działaczem samorządowym i posłem. Urodził się 12 lipca 1891 roku w Biadkach koło Krotoszyna. Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w zawodzie murarza. Przez pewien okres przebywał na emigracji zarobkowej w Nadrenii. Po wybuchu I wojny światowej został powołany do armii niemieckiej i przez dwa lata służył w niej, walcząc na froncie francuskim. Zwolniony został z wojska w roku 1917 z powodu inwalidztwa. Osiedlił się wówczas w Ostrowie Wielkopolskim i założył własne przedsiębiorstwo budowlane. W czasie Powstania Wielkopolskiego Piotr Pussak był członkiem zarządu Powiatowej Rady Ludowej oraz Polskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej. W maju 1919 roku został kierownikiem Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy w Ostrowie. Od tego samego roku pełnił funkcję prezesa Polsko – Katolickiego Towarzystwa Murarzy i Cieśli. Na początku 1920 roku wybrany został do zarządu powiatu i rady miejskiej. Był współorganizatorem Narodowego Stronnictwa Robotników w Wielkopolsce, sekretarzem okręgu ostrowskiego. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół’’ i Towarzystwa Śpiewaczego. Pod koniec lat dwudziestych był wiceprezesem okręgowym Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Piotr Pussak należał do najwybitniejszych postaci życia politycznego w przedwojennym Ostrowie, związanych z Narodową Partią Robotniczą, obok takich działaczy jak Antoni Banaszak i Józef Brzeziński. Był posłem na Sejm Ustawodawczy II RP (1919-1922). Wybrany został w okręgu nr III (Poznań) z listy Zjednoczonych Stronnictw Narodowych po zrzeczeniu się mandatu przez poprzednika, Antoniego Grzesińskiego. Pracował w sejmowej komisji robót publicznych. W wyborach w 1922 roku kandydował w wyborach do Sejmu i został zastępcą posła z listy nr 8 (Chrześcijański Związek Jedności Narodowej) w okręgu wyborczym nr 37. Piotr Pussak zmarł przedwcześnie w Ostrowie Wielkopolskim 6 listopada 1933 roku, w wieku 42 lat.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick