Marian Dorożalski

* 03.06.1929   + 30.07.2015
0

Marian Dorożalski  był długoletnim ostrzeszowskim lekarzem. Urodził się 3 czerwca 1929 roku w Raszkowie. Był synem Teofila (rolnika i stolarza) oraz Agnieszki z domu Borkowskiej. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. W 1940 roku wraz z  rodzicami został wysiedlony z Raszkowa do obozu w Łodzi. Stamtąd po trzech miesiącach wywieziono ich do wsi Lipie koło Janowa Lubelskiego, jednak po pewnym czasie rodzinie udało się nielegalnie powrócić w rodzinne strony. Marian pracował do końca okupacji hitlerowskiej jako parobek w gospodarstwie rolnym w Jankowie Przygodzkim. W 1945 roku wrócił do Raszkowa i podjął przerwaną naukę. W październiku tego samego roku zaczął uczęszczać do klasy o profilu matematyczno – fizycznym Gimnazjum Męskiego w Ostrowie. 3 maja 1950 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Złożył papiery na Wydział Lekarki Akademii Medycznej w Poznaniu, ale nie został przyjęty z uwagi na prywatną inicjatywę ojca, który prowadził warsztat stolarski. Podjął pracę jako nauczyciel przedmiotów ścisłych w Szkole Podstawowej w Droszewie. Rok później, po śmierci ojca i przejęciu warsztatu przez spółdzielnię stolarską mógł już podjąć studia. 30 września 1957 roku otrzymał dyplom lekarza i rozpoczął pracę w szpitalu powiatowym w Ostrzeszowie. W 1963 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z chorób dziecięcych. Do 1968 roku pracował na oddziale noworodkowym szpitala, potem w poradni dziecięcej w Ostrzeszowie oraz w przychodni obwodowej PKP. W latach 1982-1997 kierował przychodnią dziecięcą. Po przeszkoleniu prowadził przez pewien czas poradnię skórno- wenerologiczną. Z dniem 1 kwietnia 1997 roku przeszedł na emeryturę, ale pracował jeszcze nadal w niepełnym wymiarze godzin. W 1974 został mianowany do stopnia kapitana Wojska Polskiego w stanie rezerwy. Rodzinę założył z Martą z domu Flieger. Wychowali wspólnie córkę Iwonę (magister  chemii) i syna Sławomira (lekarz pediatra). Za swoją pracę Marian Dorożalski był wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1984) oraz odznaczeniami ,,Za Długoletnią Pracę w Służbie Zdrowia’’ (1978) i ,,Za Wybitne Zasługi dla Pediatrii’’ (1980 i 2004). Otrzymał specjalne podziękowanie od Polskiej Akcji Humanitarnej za ufundowanie posiłków dla  dzieci objętych akcją ,,Pajacyk’’ w roku 2002. Był członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Alma Mater Ostroviensis. Zmarł 30 lipca 2015 roku w Ostrzeszowie i tam został pochowany. Miał 86 lat. W pamięci pacjentów pozostał jako lekarz z powołania, legenda ostrzeszowskiej ochrony zdrowia, a przy tym dobry i serdeczny człowiek.

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.