LUDWIK DANIELAK

* 24.08.1909   + 07.09.1939
8

Ludwik Danielak urodził 24 sierpnia 1909 roku w Piaskach, które stanowiły wówczas podostrowską wioskę. Jego rodzicami byli Walenty Danielak (radca majątku Lipskich) i Antonina z domu Krysiak. Miał trzy siostry: Helenę, Ewę i Mariannę. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Lewkowie kontynuował naukę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie, a potem w Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. W połowie 1924 roku razem z rodziną przeprowadził się bowiem z Lewkowa do Zdun. W 1925 roku zorganizował tzw. harcerstwo proobronne w Zdunach. Utworzył również pierwszy harcerski zastęp żeński. W 1927 roku został szachistą klubu Giermek Zduny. Od 1935 roku reprezentował barwy KKSz Krotoszyn, a od 1938 roku OKSz Skoczek Ostrów Wielkopolski. W 1928 roku ukończył Gimnazjum w Krotoszynie. Następnie odbył służbę wojskową, a od 1930 roku pracował na stanowisku starszego asystenta Poczty Polskiej w Krotoszynie. W latach 1930–1939 był koordynatorem harcerskim w południowej części Wielkopolski. Od 1931 roku był aktorem amatorskiego teatru pocztowego w Krotoszynie. W latach 1936–1939 pełnił funkcję dowódcy pododdziału pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Krotoszynie. W 1933 roku Ludwik Danielak zawarł związek małżeński z Anną Świtalską. Miał dwoje dzieci: Romana i Krystynę. W 1938 roku rodzina Ludwika i Anny Danielaków przeniosła się ze Zdun do Krotoszyna. W 1936 roku uzyskał tytuł harcmistrza. 1 września 1939 roku zgodnie z rozkazem przełożonych ewakuował się wraz z rodziną i z innymi urzędnikami Krotoszyna specjalnym pociągiem w kierunku Warszawy. W trakcie podróży nadzorował transport walorów pieniężnych oraz tajnej dokumentacji. Przeżył ciężkie bombardowania w Kole, Kutnie i Ozorkowie. 6 września, po dotarciu do Ozorkowa, rozpoczął akcje dywersyjne i zadania specjalne skierowane przeciwko Niemcom. Jako jedyny w tym rejonie do końca nie zdjął munduru funkcjonariusza Poczty Polskiej. Mimo bezpośredniego zagrożenia życia – nie posiadając broni – kontynuował akcję niszczenia telefonicznych linii napowietrznych oraz central, które znalazły się w rękach niemieckich. 7 września 1939 roku, podczas wykonywania zadania obronnego w Modlnej, przed Bitwą nad Bzurą, został pojmany przez lotniczy desant niemiecki, a następnie w pośpiechu rozstrzelany. We wrześniu 1959 roku z inicjatywy dzieci Ludwika Danielaka, przy wsparciu ówczesnego proboszcza Zdun ks. prałata Kwiatkowskiego przeprowadzono ekshumację jego ciała. Pogrzeb odbył się w Zdunach. W 2016 roku Poczta Polska upamiętniła go, wydając kartę pocztową i datownik okolicznościowy z jego wizerunkiem. W 2003 roku Ludwik Danielak został pośmiertnie wyróżniony tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

8 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick