JAN KOSIK

* 14.06.1919   + 28.06.2008
0

Jan Kosik urodził się w Świeligowie w rodzinie rolniczej 14 czerwca 1919 roku. Do szkoły powszechnej uczęszczał w pobliskim Radłowie. Potem przez osiem lat był uczniem Gimnazjum Męskiego w Ostrowie, gdzie zdał egzaminy maturalne w 1938 roku. Następnie rozpoczął służbę wojskową i naukę w Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej. Okres II wojny światowej spędził na pokładach polskich i brytyjskich okrętów wojennych na Atlantyku i Morzu Śródziemnym. Wchodził m. in. w skład załogi ORP ,,Błyskawica’’ i HMS ,,Sussex’’. Brał udział w pościgu floty brytyjskiej za niemieckim pancernikiem ,,Bismarck’’. Za swoją służbę wyróżniony został Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami wojennymi, zarówno polskimi, jak i brytyjskimi. Karierę wojskową zakończył w stopniu kapitana. Bezpośrednio po powrocie do Polski w 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Law School of Harvard University, gdzie uzyskał tytuł Master of  Laws. Zatrudniony po studiach w Katedrze Prawa Cywilnego na stałe związał swą przyszłość z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pełnym zaangażowaniem poświęcił się pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. W 1957 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 1961 roku doktora habilitowanego, a w 1971 roku został profesorem nadzwyczajnym. Swoją karierę akademicką zakończył na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1969 – 1990 kierował Zakładem Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. W latach 1962- 1964 był prodziekanem, a w latach 1964-1972 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Przez dziesięć lat zasiadał w Senacie Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełnił wiele funkcji naukowych i społecznych na Uniwersytecie i poza nim. Zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych PAN i zarządzie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Zaangażował się w prace Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki Uniwersyteckiej, który został powołany z jego inicjatywy 25 maja 1988 roku. Pełnił w nim funkcję przewodniczącego (1988-1996), a później członka zarządu. Jego bogaty dorobek naukowy dotyczy zagadnień m.in. podmiotowości prawnej, ochrony dóbr osobistych, dziedziczenia, prawa własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Wychował liczne grono uczniów osiągających potem własne sukcesy naukowe. Był nauczycielem i opiekunem wielu pokoleń wrocławskich prawników. Wśród jego wielu odznaczeń były m.in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Po niezwykle pracowitej karierze zawodowej pod koniec życia zamieszkał na ojcowiźnie w rodzinnym Świeligowie. Prof. dr hab. Jan Kosik zmarł 28 czerwca 2008 roku, w wieku 89 lat. Nabożeństwo żałobne odbyło się 2 lipca w kościele parafialnym w Pogrzybowie.

 

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick