Bogdan Pers

* 27.01.1938   + 06.12.2005
1

Bogdan Pers urodził się 27 stycznia 1938 roku w Nowych Skalmierzycach. Jego rodzice – Bolesław oraz Kazimiera z domu Francuszkiewicz – przed wybuchem drugiej wojny światowej prowadzili  sklep kolonialny, który był źródłem utrzymania rodziny. Okres okupacji hitlerowskiej przyniósł  rodzinie bardzo bolesne przeżycia. Ojciec Bogdana w 1944 roku został aresztowany przez gestapo za działalność w Armii Krajowej i osadzony w więzieniu w Kaliszu. Na dwa dni przed zajęciem tych terenów przez zbliżającą się Armię Czerwoną, 19 stycznia 1945 roku został zamordowany w Lasku Skarszewskim koło Winiar podczas egzekucji 56 członków antyhitlerowskiego podziemia z Wielkopolski. Natomiast dziadek Bogdana ze strony matki Walenty Francuszkiewicz, który był przedwojennym policjantem, trafił do obozu sowieckiego w Ostaszkowie, gdzie został stracony. Bogdan Pers w 1945 roku  rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach. W latach 1951-1955 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Gimnazjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. Placówkę tę ukończył z wyróżnieniem. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Poszedł tym samym w ślady swojego wujka (brata matki) Edmunda Francuszkiewicza, który również wykonywał zawód  lekarza medycyny. W roku 1962 Bogdan Pers zwieńczył swoje studia otrzymaniem dyplomu lekarskiego. Po stażu dyplomowym, w ramach uzyskanego stypendium, rozpoczął specjalizację w Klinice Neurologii  Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1967 roku uzyskał tytuł lekarza neurologa. Od 1970 roku pracował w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Wkrótce potem uzyskał tytuł lekarza psychiatry. W 1981 roku zdał egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia, otrzymując tytuł specjalisty w zakresie neurologii. W latach 1994-2002 Bogdan Pers był zatrudniony na stanowisku kierownika poradni neurologicznej w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu i jednocześnie pracował w Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA. Przez cały okres swojej aktywności zawodowej współpracował z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu jako orzecznik. Był żonaty z Marią Izabelą Wasielewską. Związek małżeński zawarł z nią w roku 1965. Miał jednego syna. Bogdan Pers zmarł w dniu 6 grudnia 2005 roku, w wieku 77 lat. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu, od strony ulicy Gnieźnieńskiej.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Wpisz swój komentarz
Wpisz swoje imię lub nick

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.